UNLP vispārīgā informācija
UNLP vispārīgā informācija

UNL projekta vēsture

1996.gads

Pamata un strukturēts plāns, dekonverters, konvertora un vārdnīcas rīka prototipa ieviešana

1. aprīlis. UNL centra dibināšana Apvienoto Nāciju universitātes Padziļināto pētījumu institūtā (UNU/IAS)
21. - 22. novembris. Pirmais simpozijs "UNL'96 Symposium" Tokijā, Japāna
1997.gads

Dekonverters
1.0 un 1.1 versijas izlaišana: pamatfunkciju ieviešana, daudzvalodu pielāgošana - ķīniešu valoda (GB kods), japāņu (SJIS kods) un citas valodas (Latīņu kods)
Konverters
1.0 un 1.1 versijas izlaišana: pamatfunkciju ieviešana, daudzvalodu pielāgošana - ķīniešu valoda (GB kods), japāņu (SJIS kods) un citas valodas (Latīņu kods)
Vārdnīcu rīki
Vārdnīcas veidotāja 1.0 versijas izlaišana:, saistījuma saišu vārdnīcas veidotājs un zināšanu bāzes vārdnīcas veidotājs - pamatfunkcijas, daudzvalodu pielāgošana (izņemot zināšanu bāzes vārdnīcas veidošanu) - ķīniešu valoda (GB kods), japāņu (SJIS kods) un citas valodas (Latīņu kods)

28. - 29. aprīlis. UNL'97 Reģionālais seminārs Kuritibā, Brazīlija
Dalībnieki : Brazīlija, UNL centrs
5. - 6. maijs. UNL'97 Reģionālais seminārs Ammānā, Jordānija
Dalībnieki : Ēģipte, Indija, Jordānija, UNL centrs
8. - 10. maijs. UNL'97 Eiropas seminārs Pizā, Itālija
Dalībnieki : Francija, Itālija, Krievija, Spānija, UNL centrs
2.- 3. jūlijs. UNL'97 Āzijas seminārs Beižinā, Ķīna
Dalībnieki : Ķīna, Indonēzija, Mongolija, UNL centrs
19. - 22. novembris. Otrais simpozijs "UNL'97 Symposium" Parīzē, Francija
1998. gads

Dekonverters
1.2 - 1.5 un 2.0 versijas izlaišana: funkciju ieviešana un uzlabošana - vārdu sarakstu pārveidošana, izsekošanas kontrole, visa UNL tīkla ģenerēšana utt.
Konverters
1.2 - 1.6 versijas izlaišana : funkciju ieviešana un uzlabošana - vārdu sarakstu pārveidošana, izsekošanas kontrole, visa UNL tīkla ģenerēšana utt.

22. - 24. janvāris. Pirmais UNL specifikācijas uzdevumu darba grupa (STF1) Sārbrikenē, Vācija
6. - 11. aprīlis. Otrais UNL Specifikācijas uzdevumu darba grupa (STF2) Tokijā, Japāna
24. - 25. maijs. UNL'98 Eiropas seminārs Madridē, Spānija
Dalībnieki : Francija, Itālija, Latvija, Krievija, Spānija, UNL centrs
1. - 4. augusts. UNL'98 Reģionālais seminārs Sanpaulu un Sankarlosā, Brazīlija
Dalībnieki : Brazīlija, UTV centrs
18. - 19. septembris. UNL'98 Āzijas seminārs Puketā, Taizeme
Dalībnieki : Ķīna, Indija, Indonēzija, Mongolija, UNL centrs
18. - 22. novembris. Trešais simpozijs "UNL'98 Symposium" Ņujorkā, ASV.
1999.gads

Dekonverters
2.1 - 2.4 versijas izlaišana: funkciju ieviešana un uzlabošana - ģenerēto teikumu galīgā rediģēšana, saistījuma saišu atsauce u.c.
Konverters
2.0 - 2.1 versijas izlaišana : funkciju ieviešana un uzlabošana - ciparu un nezināmu vārdu apstrāde u.c.
Vārdnīcas rīki
2.0 versijas izlaišana: Vārdu vārdnīcas veidotājs, saistījuma saišu vārdnīcas veidotājs un zināšanu bāzes vārdnīcas veidotājs

29. marts - 2. aprīlis. Trešā UNL specifikācijas uzdevumu darba grupa (STF3) Tokijā, Japāna
12. - 16. aprīlis. UNL zināšanu bāzes uzdevumu darba grupa (KBTF) Tokijā, Japāna
31. maijs - 1. jūnijs. UNL'99 Āzijas seminārs Beižinā, Ķīna
Dalībnieki : Ķīna, Indija, Indonēzija, Mongolija, UNU/IAS centrs
1. - 3. jūlijs. UNL'99 Eiropas seminārs Perudžā, Itālija
Dalībnieki : Francija, Vācija, Itālija, Jordānija, Latvija, Krievija, Spānija, UNU/IAS
18. - 20. novembris. Ceturtais simpozijs "UNL'99 Symposium" Briselē, Beļģija
18. novembris. UNU/IAS publicē "A gift for MIllenium".
Sabiedrībai tiek piedāvāta UNL specifikācijas 2.0 versija.
20. novembris. Tiek dibināta UNL sabiedrība.
1. decembris. Tiek izveidota UNL programma.
Tiek izveidots UNL centrs.

UNL programmas plāns

2000. gads 1. janvāris Padarīt publiski pieejamu UNL Programmu
1. aprīlis Darīt pieejamu sabiedrībai UNL sistēmu (pieejamas būs 6 ANO oficiālās valodas un 6 izplatītākās valodas)
15.-17. aprīlis Pirmais UNL vispārīgais seminārs Ammānā, Jordānijā
2002.gads 1. aprīlis UNL sistēma tiek paplašināta ar ES valodām
2006.gads 1. aprīlis UNL sistēma tiek papildināta ar visām ANO dalībvalstu valodām
Informācija pēdējo reizi atjaunota: 00/01/31