Baltistika Pēterburgā

          Baltieši un Pēterpils, Pēterburga, Ļeņingrada, atkal Pēterburga ir saistīti jau izsenis. Priecē, ka 1999.gadā Pēterburgas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātē tika uzsākta baltistikas specializācija vecāko kursu studentiem, kam ir iespēja studēt latviešu un lietuviešu valodu, izvēloties to kā papildu specialitāti. Turklāt no 2004. gada baltistika būs patstāvīga specialitāte, ko piedāvā Vispārīgās valodniecības katedra.

            Baltistika Pēterburgā ir kas vairāk par mācību plāniem, noslēgtiem sadarbības līgumiem ar Latvijas un Lietuvas augstskolām un pētniecības institūtiem, studentu konferencēm un ikgadējām baltu valodnieku tikšanās reizēm martā. Vispirms tie ir cilvēki - zinātkāri un zinoši studenti, urdoši un entuziasma pārpilni pasniedzēji. Tās ir lieliskas bibliotēkas un lasītavas, kā arī fondu materiāli, kas vēl pētāmi. Bet tam visam klāt nāk arī īpašā sajūta, ko izjūt ikviens, kas pabijis pilsētā pie lielās upes.

 

ü       Bildes no 2000.gada konferences Sanktpēterburgā