Latvijā

 • Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultāte
 • LU Latviešu valodas institūts
 • Valsts pētījumu "Letonikas" programma (informācija arī par Letonikas kongresiem)
 • Valsts valodas komisija
 • Valsts valodas aģentūra
 • LZA Terminoloģijas komisija
 • Tulkošanas un terminoloģijas centrs
 • LU MII Mākslīgā intelekta laboratorija (latviešu valodas resursi)
 • Latviešu valodas apguves valsts aģentūra (LVAVA)
 • Liepājas Pedagoģijas akadēmija
 • Daugavpils universitātes Humanitārās fakultātes Latviešu valodas katedra
 • Rēzeknes Augstskolas Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes Filoloģijas katedra
 • Lietuvā

 • Viļņas universitātes Filoloģijas fakultāte
 • Vītauta Dižā universitātes Letonikas centrs
 • Lietuviešu valodas institūts
 • Viļņas pedagoģiskās universitātes Lituānistikas fakultāte
 • Klaipēdas universitātes Humanitāro zinātņu fakultāte
 • Viļņas universitātes Kauņas humanitārā fakultāte
 • Šauļu universitātes Humanitārā fakultāte


 • Citur

 • Adama Mickeviča universitātes Poznaņā Baltistikas nodaļa
 • Baltijas studiju programma Vašingtonas universitātē Sietlā
 • Baltijas studiju veicināšanas asociācija (Association for the Advancement of Baltic Studies (AABS))
 • Baltistikas institūts E.M. Arndta universitātē Greifsvaldē
 • Lorānda Etveša universitāte Budapeštā
 • Sanktpēterburgas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātes Baltistikas kabinets
 • Stokholmas universitātes Baltu valodu, somu un vācu valodas institūts
 • Starpdisciplināro Baltijas studiju institūts Vestfāles Vilhelma universitātē Minsterē
 • Ziemeļeiropas un baltu valodas un literatūra Johannesa Gutenberga universitātē Maincā, Vācijā
 • Helsinku universitātes Slāvu un baltu valodu un literatūras katedra
 • Kārļa universitātes Filozofijas fakultātes Slavistikas un Austrumpeiropas studiju nodaļa
 • Valodniecības un baltu valodu katedra Masarika universitātē Brno, Čehijā
 • Latviešu valoda Nacionālajā Austrumu valodu un civilizāciju institūtā Parīzē
 • Pizas universitātes Lingvistikas nodaļa
 • Urālistikas katedra Dāniela Beržeņi augstskolā (Sombatheja, Ungārija)


 • Izdevumi

 • Baltistica
 • Kalbos kultūra
 • Res Balticae
 • Acta Linguistica Lithuanica
 • Archivum Lithuanicum
 • Kalbotyra
 • The Journal of Baltic Studies