Baltistikas studentu konferences

 

ü      LU Filoloģijas fakultātes studentu zinātniskā konference “Aktuāli baltistikas jautājumi”

2001.gads

2002. gads

2003.gads

2004.gads

2005.gads

ü      Studentu zinātniskās konferences Sanktpēterburgas Valsts universitātē