tezaurs.lv

korpuss.lv

clarin.lv

 

valoda.ailab.lv

runa.ailab.lv

eksperimenti.ailab.lv

 

Latvijas Universitātes
Matemātikas un informātikas institūta


ENGLISH

Projekti

Personāls


Personāls

bijušie zinātniskie darbinieki

Projekti

dalība Valsts pētījumu programmās

dalība ES struktūrfondu projektu īstenošanā

Latvijas Zinātnes padomes finansējums

līdzdalība starptautiskos projektos

citi projekti


Anno 1992